Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies, między innymi w celach zbierania danych statystycznych. W opcjach programu wyświetlającego tą stronę można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies (w większości domyślnie włączone jest ich zapisywanie). Aby zmienić te ustawienia skorzystaj z dostępnej pomocy w oprogramowaniu, z którego korzystasz. Po wyłączeniu zapisu tych plików nie wszystkie funkcjonalności strony mogą działać prawidłowo.
Na temat cookies można przeczytać w wikipedii.


Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z procesji Bożego Ciała, która odbyła się 20.06.2019:

www.parafiamirow.pl/index.php/galeria/12-zycie-parafii/375-boze-cialo-2019-galeria

Ewangelia na niedzielę 28.07.2019

Otrzymaliście Ducha przybrania za synów, w którym wołamy: "Abba, Ojcze". [Rz 8, 15bc]

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza [Łk 11, 1-13]

Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: "Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów". A On rzekł do nich: "Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie". Dalej mówił do nich: "Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: „Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać”. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: „Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie”. Powiadam wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu zostanie otworzone. Jeżeli któregoś z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą".

Źródła: mateusz.pl.

Ewangelia na niedzielę 14.07.2019

Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem. [J 13,34]

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza [Łk 10,25-37]

Powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: ”Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?”. Jezus mu odpowiedział: ”Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?”. On rzekł: ”Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego”. Jezus rzekł do niego: ”Dobrześ odpowiedział. To czyń, a będziesz żył”. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: ”A kto jest moim bliźnim?”. Jezus, nawiązując do tego, rzekł: ”Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: "Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał". Któryż z tych trzech okazał się, według twego zdania, bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców?”. On odpowiedział: ”Ten, który mu okazał miłosierdzie”. Jezus mu rzekł: ”Idź, i ty czyń podobnie”.

Źródła: mateusz.pl, Langusta na palmie.

Ogłoszenia duszpasterskie 14.07.2019

 • W przyszłą niedzielę 21 lipca po każdej Mszy św. poświęcenie samochodów i pojazdów mechanicznych z racji wspomnienia św. Krzysztofa - patrona kierowców i podróżujących. Ofiary składane z tej okazji zostaną przeznaczone na IV stację Drogi Krzyżowej i MIVA Polska.
 • Spotkanie Rady Parafialnej w środę 17 lipca o godz. 19:00.
 • Są jeszcze wolne miejsca na parafialną pielgrzymkę do Chorwacji i Medjugorie we wrześniu. Program na stronie internetowej Naszej Parafii. Na obecną chwilę jest zapisanych 37 osób. Proszę wpłacać należność za wyjazd.

Ewangelia na niedzielę 07.07.2019

Sercami waszymi niech rządzi Chrystusowy pokój, słowo Chrystusa niech w nas przebywa z całym swoim bogactwem. [Kol 3,15a.16a]

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza [Łk 10,1-12.17-20]

Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: ”Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: "Pokój temu domowi". Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają; bo zasługuje robotnik na swą zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co Wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: "Przybliżyło się do was królestwo Boże". Lecz jeśli do jakiego miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulice i powiedzcie: "Nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest królestwo Boże". Powiadam wam: Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu”. Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością mówiąc: ”Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają”. Wtedy rzekł do nich: ”Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie”.

Źródła: mateusz.pl, legan.eu.

Ogłoszenia duszpasterskie 07.07.2019

 • W sobotę 13 lipca o godz. 18:00 - Msza św. i Nabożeństwo fatimskie. Serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy.
 • Są jeszcze wolne miejsca na parafialną pielgrzymkę do Chorwacji i Medjugorie we wrześniu. Program na stronie internetowej Naszej Parafii. Na obecną chwilę jest zapisanych 37 osób. Proszę wpłacać należność za wyjazd.

W Polsce obchodzimy ją ku czci Najświętszego Sakramentu, w czwartek po Uroczystości Trójcy Świętej. Jest to święto ruchome, wypadające zawsze 60 dni po Wielkanocy.

EucharystiaW owym dniu wspominamy Ostatnią Wieczerzę oraz Przemienienie chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa.

W 1264 r. papież Urban IV - bullą „Transiturus” ustanowił święto Bożego Ciała dla całego Kościoła. Uzasadniając przyczyny jego wprowadzenia wskazał: zadośćuczynienie za znieważanie Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, błędy heretyków oraz uczczenie pamiątki ustanowienia Najświętszego Sakramentu, która w Wielki Czwartek nie może być uroczyście obchodzona ze względu na powagę Wielkiego Tygodnia. Jednakże ze względu na śmierć Urbana IV bulla ta nie została ogłoszona, a tym samym uroczystość nie została ustanowiona. Uczynił to dopiero papież Jan XXII, który umieścił powyższą bullę w Klementynach (1317) i zatwierdził to święto na cały Kościół.

W Polsce po raz pierwszy wprowadził to święto biskup Nankier w 1320 r. w diecezji krakowskiej. W 1420 na synodzie gnieźnieńskim uznano je za powszechne, obchodzone we wszystkich kościołach w państwie. W późnym średniowieczu i w renesansie największym sanktuarium kultu Bożego Ciała w Polsce był poznański kościół Bożego Ciała.

W Polsce obchody Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej wiążą się z procesją z Najświętszym Sakramentem po ulicach parafii. Procesja zatrzymuje się kolejno przy czterech ołtarzach, przy których czytane są związane tematycznie z Eucharystią fragmenty czterech Ewangelii.

Najświętszy Sakrament

Do roku 1955 obowiązywała także oktawa, w czasie której Chrystus Pan odbierał wyrazy przebłagania, hołdu, dziękczynienia i błagania. Na prośbę Episkopatu Polski w Polsce został zachowany zwyczaj obchodzenia oktawy, choć nie ma ona już charakteru liturgicznego.

Ewangelia na Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 20.06.2019

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. [J 6,51]

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza [Łk 9,11 b-17]

Jezus opowiadał rzeszom o królestwie Bożym, a tych, którzy leczenia potrzebowali, uzdrowił. Dzień począł się chylić ku wieczorowi. Wtedy przystąpiło do Niego Dwunastu mówiąc: „Odpraw tłum; niech idą do okolicznych wsi i zagród, gdzie znajdą schronienie i żywność; bo jesteśmy tu na pustkowiu”. Lecz On rzekł do nich: „Wy dajcie im jeść”. Oni odpowiedzieli: „Mamy tylko pięć chlebów i dwie ryby; chyba że pójdziemy i nakupimy żywności dla wszystkich tych ludzi”. Było bowiem około pięciu tysięcy mężczyzn. Wtedy rzekł do swych uczniów: „Każcie im rozsiąść się gromadami mniej więcej po pięćdziesięciu”. Uczynili tak i rozmieścili wszystkich. A On wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo i odmówiwszy nad nimi błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, by podawali ludowi. Jedli i nasycili się wszyscy, i zebrano jeszcze dwanaście koszów ułomków, które im zostały.

Źródła: mateusz.pl, legan.eu.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Festynu Parafialnego, który odbył się 12.05.2019:

www.parafiamirow.pl/index.php/galeria/12-zycie-parafii/368-odpust-parafialny-12-05-2019-galeria

Ewangelia na niedzielę 16.06.2019

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.

Słowa Ewangelii według Świętego Jana [J 16,12-15]

Jezus powiedział swoim uczniom: ”Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego bierze i wam objawi”.

Źródła: mateusz.pl, Langusta na palmie.

Ogłoszenia duszpasterskie 16.06.2019

 • Jutro, w poniedziałek 17 czerwca o godz. 16:30 - Msza św. na zakończenie roku szkolnego. Serdecznie zapraszam dzieci, młodzież, rodziców i nauczycieli.
 • Spotkanie rady parafialnej w poniedziałek o godz. 19:00.
 • W czwartek 20 czerwca - Uroczystość Bożego Ciała. Msza św. w kościele o godz. 8:00 i 16:00. O godz. 10:00 z kościoła wyruszy Procesja Eucharystyczna do czterech ołtarzy. Trasa procesji stała, jak w ubiegłych latach, proszę o przygotowanie ołtarzy, a także udekorowanie domów. Msza św. przy drugim ołtarzu - przy ul. Komornickiej. Zapraszam do udziału całą asystę, dzieci pierwszokomunijne, dziewczynki do sypania kwiatków i wszystkich Parafian. Przez całą oktawę Bożego Ciała - Msza św. i Procesja Eucharystyczna wokół kościoła o godz. 18:00, a w niedzielę po Sumie.
 • W piątek 21 czerwca o godz. 19:00 w kościele spotkanie z młodzieżą przygotowującą się do bierzmowania. Bierzmowanie 29 czerwca o godz. 11:00.
 • Są jeszcze wolne miejsca na parafialną pielgrzymkę do Chorwacji i Medjugorie we wrześniu. Program na stronie internetowej Naszej Parafii. Na obecną chwilę jest zapisanych 35 osób i proszę wpłacać jako zaliczkę po 680zł.
 • Przez cały czerwiec nabożeństwo do Serca Jezusowego o godz. 18:30, a w niedzielę o 15:30.

Ewangelia na niedzielę 09.06.2019

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości. [J 16,7.13]

Słowa Ewangelii według Świętego Jana [J 14, 15-16. 23b-26]

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze. Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. a nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem".

Źródła: mateusz.pl, Langusta na palmie.

Ewangelia na niedzielę 02.06.2019

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. [Mt 28,19.20]

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza [Łk 24,46-53]

Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka”. Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce pobłogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.

Źródła: mateusz.pl, Langusta na palmie.

Ogłoszenia duszpasterskie 02.06.2019

 • Przez cały czerwiec nabożeństwo do Serca Jezusowego o godz. 18:30, a w niedzielę o 15:30.
 • W tym tygodniu przypada I-szy Czwartek i Piątek Miesiąca. Spowiedź z racji I-go Piątku od godz. 17:30.
 • W sobotę 8 czerwca ok. godz. 11:00 na odpoczynek przy naszym kościele zatrzyma się Piesza Pielgrzymka z Łowicza.
 • Są jeszcze wolne miejsca na parafialną pielgrzymkę do Chorwacji i Medjugorie we wrześniu. Program na stronie internetowej Naszej Parafii.
 • Pielgrzymka w Bieszczady. Wyjeżdżamy w piątek 7 czerwca o godz. 5:30. Zabieramy prowiant na piątek. Powrót w niedzielę 9 czerwca ok. godz. 22:00.

Ewangelia na niedzielę 28.04.2019

Uwierzyłeś Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. [J 20,29]

Słowa Ewangelii według Świętego Jana [J 20,19-31]

Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: ”Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: ”Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: ”Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”. Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: ”Widzieliśmy Pana!”. Ale on rzekł do nich: ”Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę”. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: ”Pokój wam!”. Następnie rzekł do Tomasza: ”Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”. Tomasz Mu odpowiedział: ”Pan mój i Bóg mój!”. Powiedział mu Jezus: ”Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.

Źródła: mateusz.pl, Langusta na palmie.

Ogłoszenia duszpasterskie 28.04.2019

 • Od środy 1 maja - Nabożeństwo majowe w kościele w dni powszednie o godz. 18:30 a w niedzielę o godz. 15:30. Dla dzieci majówkowy konkurs. Zachowajmy też tradycję śpiewania majówki przy odnowionych krzyżach i kapliczkach.
 • W piątek 3 maja - Uroczystość NMP Królowej Polski. Msze św. o godz. 8:00, 9:30 i 11:30. Natomiast o godz. 16:00 Msza św. i Nabożeństwo majowe przy kapliczce św. Floriana /skrzyżowanie ul. Mirowskiej i ul. Filtrowej/. Nie ma nabożeństwa w kościele o godz. 15:30.
 • W tym tygodniu przypada I-szy Czwartek, Piątek i Sobota Miesiąca. Spowiedź z racji I-go Piątku - 3 maja przed każdą Mszą św. W sobotę od godz. 8:30 odwiedziny chorych, o godz. 17:15 - Różaniec wynagradzający, Nabożeństwo majowe, Msza św. w intencji KŻR i zmiana tajemnic różańcowych.
 • Festyn parafialny odbędzie się w niedzielę 12 maja połączony z odpustem ku czci św. Stanisława. Można składać fanty na zabawę fantową.
 • Są jeszcze wolne miejsca na parafialną pielgrzymkę do Chorwacji i Medjugorie we wrześniu. Program poniżej na stronie.

Wielki Piątek

 • 8.00 – KŻR św. Dominika.
 • 9.00 – KŻR św. Maksymiliana Kolbe.
 • 10.00 – KŻR św. Jacka.
 • 11.00 – KŻR św. Stanisława BM.
 • 12.00 – ul. Mirowska od miasta do wodociągów.
 • 13.00 – ul. Mirowska od wodociągów do górki.
 • 14.00 – ul. Mirowska od górki do kościoła.
 • 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego - ul. Filtrowa i ul. Morenowa.
 • 16.00 – ul. Skalna, ul. Turystyczna i ul. Rozdolna.
 • 17.15 – Droga Krzyżowa.
 • 18.00 – Liturgia Wielkiego Piątku.
 • 20.00 – Nieustający Różaniec.

Wielka Sobota

 • 8.00 – ul. Mączna i ul. Zawodziańska.
 • 9.00 – poświęcenie pokarmów.
 • 10.00 – poświęcenie pokarmów.
 • 11.00 – poświęcenie pokarmów.
 • 12.00 – poświęcenie pokarmów.
 • 13.00 – ul. Komornicka od miasta do ul. Filtrowej.
 • 14.00 – ul. Komornicka od ul. Filtrowej do końca.
 • 15.00 – ul. Mstowska, ul. Wodociągowa i ul. Krańcowa.
 • 16.00 – ul. Bursztynowa, ul. Prędziszów.
 • 17.00 – ul. Hektarowa.
 • 18.00 – Liturgia Wielkiej Soboty.
 • 20.00 – Legion Maryi.

Życzenia Wielkanocne 2019

Program Świętego Triduum Paschalnego

Wielki Czwartek – 18 kwietnia 2019 r.

 • Msza św. Wieczerzy Pańskiej - godz. 18:00
 • Adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy - do godz. 21:00

Wielki Piątek – 19 kwietnia 2019 r.

 • Adoracja w Ciemnicy od godz. 8:00
 • Droga krzyżowa - godz. 17:15
 • Liturgia Wielkiego Piątku - godz. 18:00
 • Adoracja przy Bożym Grobie - do godz. 21:00

Wielka Sobota – 20 kwietnia 2019 r.

 • Adoracja przy Bożym Grobie - od godz. 8:00
 • Poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny godz.: 9:00, 10:00, 11:00 i 12:00
 • Liturgia Wielkiej Soboty - poświęcenie ognia i wody - godz. 18:00
 • Adoracja przy Bożym Grobie - do godz. 21:00

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 21 kwietnia 2019 r.

 • Rezurekcja - godz. 6:00
 • Następne Msze św.: godz. 9:30, 11:30 i 16:00
 • Nie ma Mszy św. o godz. 8.00!

Poniedziałek Wielkanocny – 22 kwietnia 2019 r.

 • Msze św. o godz. 8:00, 9:30, 11:30 i 16:00

Ewangelia na niedzielę 07.04.2019

Nawróćcie się do Boga waszego, On bowiem jest łaskawy i miłosierny. [J 12,13]

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza [J 8,1-11]

Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co mówisz? Mówili to wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus nachyliwszy się pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I powtórnie nachyliwszy się pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku. Wówczas Jezus podniósłszy się rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, Panie! Rzekł do niej Jezus: I Ja ciebie nie potępiam. - Idź, a od tej chwili już nie grzesz.

Źródła: mateusz.pl, Langusta na palmie.

FESTYN PARAFIALNY
na rzecz budowy nowego kościoła

NIEDZIELA 12.05.2019 r.
godz. od 8:45 do 18:00
Parafia Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
w Częstochowie - Mirowie

Od godz. 8:45 do 18:00 - zabawa fantowa
– każdy los wygrywa!!!

oraz

kawiarenka – wypieki domowe, grill, kawa, herbata,
napoje chłodzące i lody firmy ALEX-POL oraz Produkty regionalne „BULLE”

Od godz. 14:00 - atrakcje festynu:

 • dobra muzyka dla wszystkich!!!
 • dmuchane zamki!!!
 • gry i zabawy dla młodszych i starszych!!!

Godz. 18:00 - losowanie
nagród głównych:

 • felgi aluminiowe do samochodu,
 • zestawy wypoczynkowe,
 • sprzęt AGD,
 • prostownica do włosów,
 • 5 ͯ 100 zł talony na zakupy w sklepie Lewiatan-Mirów,

ZAPRASZA RADA PARAFIALNA
i AKCJA KATOLICKA

Źródło: Langusta na palmie

Źródło: Langusta na palmie

Źródło: Langusta na palmie

Źródło: Langusta na palmie