Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies, między innymi w celach zbierania danych statystycznych. W opcjach programu wyświetlającego tą stronę można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies (w większości domyślnie włączone jest ich zapisywanie). Aby zmienić te ustawienia skorzystaj z dostępnej pomocy w oprogramowaniu, z którego korzystasz. Po wyłączeniu zapisu tych plików nie wszystkie funkcjonalności strony mogą działać prawidłowo.
Na temat cookies można przeczytać w wikipedii.


Ewangelia na niedzielę 08.12.2019

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. [Łk 1,28]

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza [Łk 1,26-38]

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” Wtedy odszedł od Niej anioł.

Źródła: mateusz.pl, Langusta na palmie.

Ogłoszenia duszpasterskie 08.12.2019

 • Dziś - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, po Mszy św. o godz. 9:30 - spotkanie z młodzieżą przygotowującą się do bierzmowania, a o godz. 12:00 - Godzina Łaski.
 • W piątek 13 grudnia rozpoczniemy rekolekcje adwentowe. Program m.in. na stronie parafialnej.
 • W zakrystii i przy wyjściu z kościoła są do nabycia świece Caritas, jako wigilijne dzieło pomocy potrzebującym. Małe po 7zł, a duże po 15zł.
 • Planowane pielgrzymki autokarowe na 2020 rok: 1) 26-28 czerwca Kazimierz n. Wisłą - Zamość - Sandomierz. 2) 18-26 września - Rumunia. Programy i inne szczegóły w najbliższym czasie.
 • Roraty przez cały Adwent od poniedziałku do soboty o godz. 17:00. Do udziału w nich zapraszam wszystkich Parafian, szczególnie dzieci z lampionami, dla których będzie adwentowy konkurs.
 • W zeszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 8:00 zostały poświęcone opłatki wigilijne, które radni w stosownym czasie rozniosą do wszystkich domów i rodzin w naszej Parafii. Ofiary składane z tej okazji przeznaczone są na kościół. Zebranie Rady Parafialnej w czwartek 5 grudnia o godz. 18:00. Serdecznie zapraszam.
 • Odwiedziny chorych będą w sobotę 14 grudnia w czasie rekolekcji adwentowych, które odbędą się w dniach 13 - 15 grudnia.
 • Choinki - zgłaszamy w zakrystii i kancelarii, 160cm i 220cm.

REKOLEKCJE ADWENTOWE 13-15.12.2019

Piątek 13.12.2019r.

 • Godz. 8:00 - Msza Św. z nauką ogólną.
 • Godz. 16:00 - Msza Św. z nauką dla dzieci i młodzieży.
 • Godz. 17:30 - Msza Św. z nauką ogólną.

Sobota 14.12.2019

Spowiedź od godz. 7:30 do 9:00 i od 15:30 do 18:00

 • Godz. 8:00 - Msza Św. z nauką ogólną.
 • Godz. 9:30 - Odwiedziny chorych.
 • Godz. 16:00 - Msza Św. z nauką dla dzieci i młodzieży.
 • Godz. 17:30 - Msza Św. z nauką ogólną.

Niedziela 15.12.2019

 • Godz. 8:00 - Msza Św. z nauką ogólną.
 • Godz. 9:30 - Msza Św. z nauką ogólną.
 • Godz. 11:30 - Msza Św. z nauką ogólną.
 • Godz. 16:00 - Msza Św. z nauką ogólną.

Rekolekcje wygłosi ks. Tomasz Nowak.

Źródło: kanał na YouTube: Langusta na palmie

Źródło: kanał na YouTube: Langusta na palmie

Źródło: kanał na YouTube: Langusta na palmie

Źródło: kanał na YouTube: Langusta na palmie

Źródło: kanał na YouTube: Langusta na palmie

Źródło: kanał na YouTube: Langusta na palmie

Źródło: kanał na YouTube: Langusta na palmie

Źródło: kanał na YouTube: Langusta na palmie

Źródło: kanał na YouTube: Langusta na palmie

Ewangelia na niedzielę 01.12.2019

Okaż nam, Panie, łaskę swoją, i daj nam swoje zbawienie. [Ps 85,8]

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza [Mt 24,37-44]

Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, że przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”.

Źródła: mateusz.pl, legan.eu.

Ogłoszenia duszpasterskie 01.12.2019

 • Roraty przez cały Adwent od poniedziałku do soboty o godz. 17:00. Do udziału w nich zapraszam wszystkich Parafian, szczególnie dzieci z lampionami, dla których będzie adwentowy konkurs.
 • Dziś na Mszy św. o godz. 8:00 zostały poświęcone opłatki wigilijne, które radni w stosownym czasie rozniosą do wszystkich domów i rodzin w naszej Parafii. Ofiary składane z tej okazji przeznaczone są na kościół. Zebranie Rady Parafialnej w czwartek 5 grudnia o godz. 18:00. Serdecznie zapraszam.
 • W tym tygodniu przypada I-szy Czwartek, Piątek i Sobota Miesiąca. Spowiedź w piątek od 16:15. W sobotę o godz. 16:15 - Różaniec wynagradzający, Msza św. w intencji KŻR i zmiana tajemnic różańcowych. Odwiedziny chorych będą w sobotę 14 grudnia w czasie rekolekcji adwentowych, które odbędą się w dniach 13 - 15 grudnia.
 • W piątek 6 grudnia o godz. 18:00 - Spotkanie ze św. Mikołajem dla wszystkich dzieci z Parafii /do kl. VI włącznie oraz występujących 10.11/.
 • W przyszłą niedzielę 8 grudnia - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze św. tak jak w każdą niedzielę, po Mszy św. o godz. 9:30 - spotkanie z młodzieżą przygotowującą się do bierzmowania, a o godz. 12:00 - Godzina Łaski.
 • W zakrystii i przy wyjściu z kościoła są do nabycia świece Caritas, jako wigilijne dzieło pomocy potrzebującym. Małe po 7zł, a duże po 15zł.
 • Planowane pielgrzymki autokarowe na 2020 rok: 1) 26-28 czerwca Kazimierz n. Wisłą - Zamość - Sandomierz. 2) 18-26 września - Rumunia. Programy i inne szczegóły w najbliższym czasie.
 • Choinki - zgłaszamy w zakrystii i kancelarii, 160cm i 220cm.

Kartka z życzeniami dla ks. Proboszcza z okazji imienin

Ewangelia na niedzielę 24.11.2019

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie; błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi. [Mk 11,10]

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza [Łk 23,35-43]

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: ”Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym”. Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: ”Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie”. Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: ”To jest król żydowski”. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: ”Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas”. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: ”Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił”. I dodał: ”Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa”. Jezus mu odpowiedział: ”Zaprawdę powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju”.

Źródła: mateusz.pl, Langusta na palmie.

Ogłoszenia duszpasterskie 24.11.2019

 • Dziś - Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, o godz. 15:30 okolicznościowe nabożeństwo i odmówienie Aktu Jubileuszowego.
 • Porządek na cmentarzu: kwiaty doniczkowe proszę składać obok kontenerów.
 • Będzie możliwość zakupienia choinek - proszę się zgłaszać w zakrystii i kancelarii. Rozmiary choinek: 160cm i 220cm.
 • Parafianie mieszkający przy ul. Bursztynowej z racji poświęcenia kapliczki złożyli ofiarę na kościół. Msza św. w ich intencji zostanie odprawiona 15 grudnia o godz. 11:30.

Ewangelia na niedzielę 17.11.2019

Nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. [Łk 21,28]

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza [Łk 21,5-19]

Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: ”Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony”. Zapytali Go: ”Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie?”. Jezus odpowiedział: ”Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: "Ja jestem" oraz "nadszedł czas". Nie chodźcie za nimi. I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec”. Wtedy mówił do nich: ”Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą do królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie”.

Źródła: mateusz.pl, legan.eu.

Ogłoszenia duszpasterskie 17.11.2019

 • W niedzielę po Mszy św. o godz. 16:00, a w tygodniu po Mszy św. o godz. 17:00 - Nowenna ku czci Chrystusa Króla.
 • W przyszłą niedzielę - Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.
 • Porządek na cmentarzu: kwiaty doniczkowe proszę składać obok kontenerów.

Ewangelia na niedzielę 10.11.2019

Jezus Chrystus jest Pierworodnym umarłych, Jemu chwała i moc na wieki wieków. [Ap 1,5-6]

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza [Łk 20,27-38]

Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: ”Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: "Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu". Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę”. Jezus im odpowiedział: ”Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani są za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku, gdy Pana nazywa "Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba". Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją”.

Źródła: mateusz.pl, Langusta na palmie.

Ewangelia na niedzielę 03.11.2019

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne. [J 3, 16]

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza [Łk 19, 1-10]

Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: "Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu". Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy widząc to szemrali: "Do grzesznika poszedł w gościnę". Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: "Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie". Na to Jezus rzekł do niego: "Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło".

Źródła: mateusz.pl, legan.eu.

Ogłoszenia duszpasterskie 03.11.2019

 • Dziś o godz. 15:15 - Różaniec z wypominkami oktawalnymi i Msza św. oktawalna o godz. 16:00. Przez całą oktawę modlitw za zmarłych o godz. 16:15 - Różąniec z wypominkami oktawalnymi i Msza św. oktawalna o godz. 17:00. Każdego dnia można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami oraz nawiedzenie cmentarza i ofiarować go każdego dnia za jednego zmarłego.
 • Zużyty sprzęt AGD: elektryczny i elektroniczny możemy składać do 07 listopada do godz. 9:00 na parkingu przed kościołem po lewej stronie od wjazdu. Zbiórka w ramach Inicjatywy "Pro Missio" Papieskiego Stowarzyszenia Pomocy Kościołowi w Potrzebie.

Ewangelia na niedzielę 13.10.2019

Za wszystko dziękujcie Bogu, taka jest bowiem wola Boża względem was w Jezusie Chrystusie. [1 Tes 5, 18]

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza [Łk 17, 11-19]

Stało się, że Jezus zmierzając do Jerozolimy przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodził do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: "Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami". Na ich widok rzekł do nich: "Idźcie, pokażcie się kapłanom". A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: "Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec". Do niego zaś rzekł: "Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła".

Źródła: mateusz.pl, Langusta na palmie.

Ogłoszenia duszpasterskie 13.10.2019

 • Dziś XIX Dzień Papieski, po każdej Mszy św. zbiórka ofiar do puszek na Dzieło Nowego Tysiąclecia. Po Mszy św. o godz. 9:30 spotkanie z młodzieżą przygotowującą się do bierzmowania - kl. VII i VIII. O godz. 16:00 - Msza św. i Nabożeństwo fatimskie.
 • W zakrystii i kancelarii parafialnej można składać wypominki za zmarłych: jednorazowe, oktawalne, półroczne i roczne. Kartki znajdują się przy wyjściu z kościoła. Ofiary z wypominków są przeznaczone na prace wykonywane na cmentarzu parafialnym.
 • W zakrystii i kancelarii parafialnej można zamawiać intencje mszalne na 2020r.
 • Spotkanie Rady Parafialnej w środę 16 października po nabożeństwie różańcowym o godz. 18:30. Serdecznie zapraszam.
 • Przez cały październik: Nabożeństwo różańcowe w dni powszednie o godz. 17:30 a w niedzielę o godz. 15:30. Do udziału w nich serdecznie zapraszam dzieci, młodzież, dorosłych i starszych. Dla dzieci będzie tradycyjny konkurs różańcowy.

Doba Eucharystyczna 10 października

Monstrancja

 • 8:00 Msza Św. - rozpoczęcie adoracji.

 • 9:00 KŻR Św. Dominika.

 • 10:00 KŻR Św. Jacka.

 • 11:00 KŻR Św. Maksymiliana M. Kolbe.

 • 12:00 KŻR Św. Stanisława BM.

 • 13:00 ul. Komornicka i ul. Filtrowa.

 • 14:00 ul. Mirowska i ul. Morenowa.

 • 15:00 Godzina Bożego Miłosierdzia

 • 16:00 ul. Mączna i ul. Zawodziańska.

 • 17:00 Msza Św.

 • 17:30 Nabożeństwo różańcowe.

 • 18:30 Legion Maryi.

 • 19:30 Nieustający Różaniec.

 • 20:30 ul. Bursztynowa, ul. Prędziszów i ul. Skalna.

 • 21:30 ul. Mstowska, ul. Wodociągowa i ul. Krańcowa.

 • 22:30 ul. Hektarowa, ul. Turystyczna i ul. Rozdolna.

 • 00:00 Msza Św. - zakończenie adoracji.

Ewangelia na niedzielę 06.10.2019

Słowo Pana trwa na wieki, to słowo ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę. [1 P 1, 25]

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza [Łk 17, 5-10]

Apostołowie prosili Pana: "Przymnóż nam wiary». Pan rzekł: "Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze”, a byłaby wam posłuszna. Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: „Pójdź i siądź do stołu”? Czy nie powie mu raczej: „Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił”? Czy dziękuje słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: „Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”.

Źródła: mateusz.pl, legan.eu.

Ogłoszenia duszpasterskie 06.10.2019

 • Przez cały październik: Nabożeństwo różańcowe w dni powszednie o godz. 17:30 a w niedzielę o godz. 15:30. Do udziału w nich serdecznie zapraszam dzieci, młodzież, dorosłych i starszych. Dla dzieci będzie tradycyjny konkurs różańcowy.
 • W czwartek 10 października przeżywać będziemy doroczną Dobę Eucharystyczną. Program w gablocie przed wejściem do kościoła oraz na stronie parafialnej.
 • W przyszłą niedzielę 13 października XIX Dzień Papieski, po każdej Mszy św. zbiórka ofiar do puszek na Dzieło Nowego Tysiąclecia. Po Mszy św. o godz. 9:30 spotkanie z młodzieżą przygotowującą się do bierzmowania - kl. VII i VIII. O godz. 16:00 - Msza św. i Nabożeństwo fatimskie.
 • W zakrystii i kancelarii parafialnej można składać wypominki za zmarłych: jednorazowe, oktawalne, półroczne i roczne. Kartki znajdują się przy wyjściu z kościoła. Ofiary z wypominków są przeznaczone na prace wykonywane na cmentarzu parafialnym.
 • W zakrystii i kancelarii parafialnej można zamawiać intencje mszalne na 2020r.