Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies, między innymi w celach zbierania danych statystycznych. W opcjach programu wyświetlającego tą stronę można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies (w większości domyślnie włączone jest ich zapisywanie). Aby zmienić te ustawienia skorzystaj z dostępnej pomocy w oprogramowaniu, z którego korzystasz. Po wyłączeniu zapisu tych plików nie wszystkie funkcjonalności strony mogą działać prawidłowo.
Na temat cookies można przeczytać w wikipedii.


Źródło: kanał na YouTube: Langusta na palmie

Źródło: kanał na YouTube: Langusta na palmie

Źródło: kanał na YouTube: Langusta na palmie

Źródło: kanał na YouTube: Langusta na palmie

Źródło: kanał na YouTube: Langusta na palmie

Ewangelia na niedzielę 15.12.2019

Duch Pański nade mną, posłał mnie głosić dobrą nowinę ubogim. [Iz 61,1]

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza [Mt 11,2-11]

Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: „Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?”. Jezus im odpowiedział: „Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi”. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: „Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po coście więc wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. Zaprawdę powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on”.

Źródła: mateusz.pl, legan.eu.

Ogłoszenia duszpasterskie 15.12.2019

 • Wielkie "Bóg zapłać" ks. Tomaszowi Nowakowi za poprowadzenie naszych rekolekcji adwentowych. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim Parafianom za liczny udział w rekolekcjach i hojne ofiary złożone na tacę.
 • Od wtorku będziemy przygotowywać dekorację bożonarodzeniową w kościele. Serdecznie proszę Radę Parafialną i Akcję Katolicką o pomoc w przywiezieniu i oprawieniu choinek oraz montażu szopki.
 • W zakrystii i przy wyjściu z kościoła są do nabycia świece Caritas, jako wigilijne dzieło pomocy potrzebującym. Małe po 7zł, a duże po 15zł.
 • Planowane pielgrzymki autokarowe na 2020 rok: 1) 26-28 czerwca Kazimierz n. Wisłą - Zamość - Sandomierz. 2) 18-26 września - Rumunia. Programy i inne szczegóły w najbliższym czasie.
 • Roraty przez cały Adwent od poniedziałku do soboty o godz. 17:00. Do udziału w nich zapraszam wszystkich Parafian, szczególnie dzieci z lampionami, dla których będzie adwentowy konkurs.
 • Radni w stosownym czasie rozniosą poświęcone opłatki wigilijne do wszystkich domów i rodzin w naszej Parafii. Ofiary składane z tej okazji przeznaczone są na kościół.
 • Choinki - zgłaszamy w zakrystii i kancelarii, 160cm i 220cm.

Źródło: kanał na YouTube: Langusta na palmie

Źródło: kanał na YouTube: Langusta na palmie

Ewangelia na niedzielę 08.12.2019

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. [Łk 1,28]

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza [Łk 1,26-38]

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” Wtedy odszedł od Niej anioł.

Źródła: mateusz.pl, Langusta na palmie.

Ogłoszenia duszpasterskie 08.12.2019

 • Dziś - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, po Mszy św. o godz. 9:30 - spotkanie z młodzieżą przygotowującą się do bierzmowania, a o godz. 12:00 - Godzina Łaski.
 • W piątek 13 grudnia rozpoczniemy rekolekcje adwentowe. Program m.in. na stronie parafialnej.
 • W zakrystii i przy wyjściu z kościoła są do nabycia świece Caritas, jako wigilijne dzieło pomocy potrzebującym. Małe po 7zł, a duże po 15zł.
 • Planowane pielgrzymki autokarowe na 2020 rok: 1) 26-28 czerwca Kazimierz n. Wisłą - Zamość - Sandomierz. 2) 18-26 września - Rumunia. Programy i inne szczegóły w najbliższym czasie.
 • Roraty przez cały Adwent od poniedziałku do soboty o godz. 17:00. Do udziału w nich zapraszam wszystkich Parafian, szczególnie dzieci z lampionami, dla których będzie adwentowy konkurs.
 • W zeszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 8:00 zostały poświęcone opłatki wigilijne, które radni w stosownym czasie rozniosą do wszystkich domów i rodzin w naszej Parafii. Ofiary składane z tej okazji przeznaczone są na kościół. Zebranie Rady Parafialnej w czwartek 5 grudnia o godz. 18:00. Serdecznie zapraszam.
 • Odwiedziny chorych będą w sobotę 14 grudnia w czasie rekolekcji adwentowych, które odbędą się w dniach 13 - 15 grudnia.
 • Choinki - zgłaszamy w zakrystii i kancelarii, 160cm i 220cm.

REKOLEKCJE ADWENTOWE 13-15.12.2019

Piątek 13.12.2019r.

 • Godz. 8:00 - Msza Św. z nauką ogólną.
 • Godz. 16:00 - Msza Św. z nauką dla dzieci i młodzieży.
 • Godz. 17:30 - Msza Św. z nauką ogólną.

Sobota 14.12.2019

Spowiedź od godz. 7:30 do 9:00 i od 15:30 do 18:00

 • Godz. 8:00 - Msza Św. z nauką ogólną.
 • Godz. 9:30 - Odwiedziny chorych.
 • Godz. 16:00 - Msza Św. z nauką dla dzieci i młodzieży.
 • Godz. 17:30 - Msza Św. z nauką ogólną.

Niedziela 15.12.2019

 • Godz. 8:00 - Msza Św. z nauką ogólną.
 • Godz. 9:30 - Msza Św. z nauką ogólną.
 • Godz. 11:30 - Msza Św. z nauką ogólną.
 • Godz. 16:00 - Msza Św. z nauką ogólną.

Rekolekcje wygłosi ks. Tomasz Nowak.

Źródło: kanał na YouTube: Langusta na palmie

Źródło: kanał na YouTube: Langusta na palmie

Źródło: kanał na YouTube: Langusta na palmie

Źródło: kanał na YouTube: Langusta na palmie

Źródło: kanał na YouTube: Langusta na palmie

Źródło: kanał na YouTube: Langusta na palmie

Źródło: kanał na YouTube: Langusta na palmie

Źródło: kanał na YouTube: Langusta na palmie

Źródło: kanał na YouTube: Langusta na palmie

Ewangelia na niedzielę 01.12.2019

Okaż nam, Panie, łaskę swoją, i daj nam swoje zbawienie. [Ps 85,8]

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza [Mt 24,37-44]

Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, że przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”.

Źródła: mateusz.pl, legan.eu.

Ogłoszenia duszpasterskie 01.12.2019

 • Roraty przez cały Adwent od poniedziałku do soboty o godz. 17:00. Do udziału w nich zapraszam wszystkich Parafian, szczególnie dzieci z lampionami, dla których będzie adwentowy konkurs.
 • Dziś na Mszy św. o godz. 8:00 zostały poświęcone opłatki wigilijne, które radni w stosownym czasie rozniosą do wszystkich domów i rodzin w naszej Parafii. Ofiary składane z tej okazji przeznaczone są na kościół. Zebranie Rady Parafialnej w czwartek 5 grudnia o godz. 18:00. Serdecznie zapraszam.
 • W tym tygodniu przypada I-szy Czwartek, Piątek i Sobota Miesiąca. Spowiedź w piątek od 16:15. W sobotę o godz. 16:15 - Różaniec wynagradzający, Msza św. w intencji KŻR i zmiana tajemnic różańcowych. Odwiedziny chorych będą w sobotę 14 grudnia w czasie rekolekcji adwentowych, które odbędą się w dniach 13 - 15 grudnia.
 • W piątek 6 grudnia o godz. 18:00 - Spotkanie ze św. Mikołajem dla wszystkich dzieci z Parafii /do kl. VI włącznie oraz występujących 10.11/.
 • W przyszłą niedzielę 8 grudnia - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze św. tak jak w każdą niedzielę, po Mszy św. o godz. 9:30 - spotkanie z młodzieżą przygotowującą się do bierzmowania, a o godz. 12:00 - Godzina Łaski.
 • W zakrystii i przy wyjściu z kościoła są do nabycia świece Caritas, jako wigilijne dzieło pomocy potrzebującym. Małe po 7zł, a duże po 15zł.
 • Planowane pielgrzymki autokarowe na 2020 rok: 1) 26-28 czerwca Kazimierz n. Wisłą - Zamość - Sandomierz. 2) 18-26 września - Rumunia. Programy i inne szczegóły w najbliższym czasie.
 • Choinki - zgłaszamy w zakrystii i kancelarii, 160cm i 220cm.